Styrelsen 2022

SUPPORTERFÖRINGEN SVARTA GÄNGET

Jonas Jadling

Stickan Kenne

Sekreterare

Max Lindell

Kassör
max@reventus.se

Henrik Olsson

Klubbmästare

Kjell Ripsäter

Valberedning
AIK:s äldsta supporterförening
med över 60 års verksamhet.