Vi värnar om din personliga integritet

 

Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med medlemsansökan och därefter genom det fortlöpande medlemskapet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad räknas som personuppgifter?

Alla uppgifter eller information som kan kopplas till dig, direkt eller indirekt räknas som personuppgifter. Till exempel namn, adress, personnummer eller kontonummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för administration av ditt medlemskap (förande av medlemsregister, utskick av information, fakturering avseende medlemsavgifter, förnyelse av medlemskap, mm.).

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att begära att vissa av dina personuppgifter som vi behandlar raderas.

Lagring av personuppgifter

När vår behandling av dina personuppgifter inte längre behövs för något av de ändamål som anges i denna policy, kommer de att raderas.

Ditt samtycke

Genom att använda våra tjänster samt vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 

Uppdateringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Uppdateringar meddelas på www.svartaganget.se, på den här sidan.

AIK:s äldsta supporterförening
med över 60 års verksamhet.