Vårt engagemang – AIK:s framtid!

Svarta Gänget är AIK:s äldsta supporterförening med över 60 års verksamhet

Svarta Gänget är AIK:s äldsta supporterförening och bildades redan 1959. Initiativtagare var trävaruhandlarna Tage Nyström och Sune Swartling, som också var föreningens första ordförande.

Grundidén med verksamheten var redan vid starten att hjälpa barn och ungdomar att utöva sin idrott.

Genom decennierna har flera miljoner kronor kommit AIK:s barn och ungdomar tillgodo. Som exempel uppvaktade Svarta Gänget AIK:s ungdomsverksamheter med 100 000 kronor vid 100-årsjubileet, 1991.

Vi är övertygade om att barn och ungdomars utveckling, både socialt och fysiskt, är viktig för deras välmående. Vi vill även att så många som möjligt ska få känna på gemenskapen man får vid idrott.

Idag, som alltid, ligger vårt fokus på barn och ungdomars hälsa och välmående, med en filosofi som innebär att med ekonomiska bidrag hjälpa barn och ungdomar inom AIK.

Våra medlemmar

Våra medlemmar består huvudsakligen av egna företagare, beslutsfattare eller privatpersoner, inom vitt skilda branscher och med stora AIK-hjärtan.

Vi har även två Hedersmedlemmar.

I glada AIK-vänners lag

Förutom stödverksamhet till AIK:s ungdomsverksamhet, är det också viktigt att medlemmarna kommer tillsammans i olika träffar och umgås i glada AIK-vänners lag. Våra träffar sker ofta i sällskap av representanter från de olika sektionerna inom AIK, för att få nära relationer och information från klubben.

AIK:s äldsta supporterförening
med över 60 års verksamhet.